Start

Home

Disclaimer

Materiaal

Galerij

Foto/Video

Bannerlinken

Tekstlinken

Gezocht

Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer:

Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Guy Brynaert - Fotoparadijs Guy.

Alle foto's op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor alle foto´s geldt dit, tenzij anders vermeld "© Guy Brynaert - Fotoparadijs Guy ". Dit houdt in dat alle foto´s van deze website niet zomaar gebruikt mogen worden. Toestemming van de fotograaf is nodig. De fotograaf heeft als maker van de foto in beginsel het auteursrecht. Het auteursrecht geeft de maker van het werk het exclusieve recht om dat werk te exploiteren. De fotograaf beslist dus of een foto openbaar mag worden gemaakt en/of verveelvoudigd. Het auteursrecht geeft de fotograaf ook enkele morele rechten, zoals het recht op naamsvermelding. Voor publicatie of vermenigvuldiging van een foto is dus toestemming nodig van de fotograaf.

Particulier gebruik:

Indien je een particuliere website (niet commercieel!) hebt, dient u me van te voren een e-mail te sturen waarin wordt vermeld: Welke foto u wilt gebruiken en waar (directe url van de website) op welke pagina (url van de webpagina). Als ik de website geschikt acht voor gebruik van mijn foto's, zult u van mij een bericht terug ontvangen met daarin toestemming voor gebruik. Bij gebruik moet onder elke foto
"© Guy Brynaert - Fotoparadijsguy.be" staan waarbij de naam gelinkt moet worden naar http://www.fotoparadijsguy.be. De foto's mogen in geen geval veranderd of aangepast worden! Het direct doorlinken van plaatjes vanaf andere websites (deeplinking of embedden) is niet toegestaan, behalve voor mijn banner als deze is opgenomen in een html-code.

Commercieel gebruik:

Mocht u foto's in mijn fotoarchief geschikt achten om te gebruiken in elke vorm van een redactionele uiting (kranten, bladen, tijdschriften, internetsites etc.), dan dien ik eerst schriftelijk op de hoogte gebracht te worden via e-mail en gelden dezelfde regels als hierboven. Uiteindelijk zal er ook een financiële vergoeding gevraagd worden. Indien het om een foto met model gaat, zal automatisch ook het model hierover gecontacteerd worden en zal er met hem/haar ook dienen overlegd te worden.